Presentatie Wetenschapsagenda Toezicht

Tijdens het Festival Innovatie van Toezicht op 24 april is de Wetenschapsagenda Toezicht gepresenteerd. Deze is aangeboden aan de voorzitter van de Inspectieraad, Jan van den Bos. De komende tijd zal via diverse kanalen, waaronder NWO en de Nationale Wetenschapsagenda, de Wetenschapsagenda worden uitgevoerd.

Wetenschapsagenda Toezicht

Wetenschapsagenda Toezicht

De Wetenschapsagenda Toezicht kwam tot stand onder leiding van prof. Judith van Erp (Universiteit Utrecht) en prof. Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Dit in samenspraak met een groot aantal toezichthouders, wetenschappers en andere experts op het snijvlak van wetenschap en praktijk. De Wetenschapsagenda beoogt wetenschappelijke vragen te agenderen over de maatschappelijke waarde van toezicht in de complexe, gefragmenteerde samenleving.

Samenwerking tussen wetenschap en toezichtspraktijk

Toezicht wekt tegelijkertijd vertrouwen en wantrouwen. Het moet op de achtergrond opereren, maar ook zichtbaar ingrijpen. En het wordt geconfronteerd met nieuwe risico’s én kansen. Die spanningsvolle context vraagt om het gezamenlijk oppakken van thema’s waar toezicht en wetenschap elkaar verder kunnen brengen. De agenda identificeert in dit licht drie hoofdthema’s met daarbinnen een aantal vragen. Namelijk, het toezicht binnen toenemende maatschappelijke complexiteit, toezicht binnen de informatiesamenleving en de effectiviteit van de toezichtprofessie. Van Erp en Van der Steen bevelen bovendien aan de samenwerking tussen wetenschap en toezichtspraktijk te institutionaliseren in een platform zoals de Academie voor Toezicht.