Toezichthouders en reputatie: empirisch onderzoek van start

De reputatie van toezichthouders is niet alleen gebaseerd op deskundigheid, maar ook op effectiviteit, empathie en rechtvaardigheid. Het onderzoeksprogramma Toezicht met Gezag doet empirisch onderzoek naar hoe dit werkt. Deze maand ging de eerste fase van start waarin toezichthouders zelf worden bevraagd middels een vragenlijst waarin stellingen over reputatie moeten worden gerangschikt.

Consortium

Toezicht met Gezag is een van de drie onderzoeksprogramma’s binnen Vernieuwing van Toezicht, het bredere programma binnen de Nederlandse Wetenschapsagenda. Prof. dr. Judith van Erp leidt het onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd door een team van wetenschappers van de Erasmusuniversiteit en de Universiteit Utrecht,  samen met een consortium van Nederlandse toezichthouders, waaronder ACM, SodM, ILT, NVWA, en DCMR. Financiering geschiedt door de Inspectieraad en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Meedoen? Dat kan!

Postdoc onderzoeker Lauren Fahy van Universiteit Utrecht geeft in haar blog meer toelichting op Toezicht met Gezag dat in totaal vier jaar zal duren. In september start fase twee waarin de meningen van burgers en ondertoezichtstaanden  worden onderzocht. Toezichthouders kunnen zich hiervoor nog aanmelden via het mailadres in de blog.

Grafisch stockbeeld van een reputatiemeter die uitslaat naar excellent