De Inspectieraad bestaat 15 jaar!

Op 1 maart 2022 bestaat de Inspectieraad 15 jaar. Bij deze mijlpaal staan we stil met verschillende activiteiten gedurende het jaar: van een reünie tot een feestelijke podcast. We trappen af met een tijdlijn van de ontstaansgeschiedenis en waarin de belangrijkste ontwikkelingen op een rij zijn gezet. De verschillende bepalende momenten en mijlpalen zijn per periode te bekijken.

zegel van 15 jaar Inspectieraad

Wat ging er aan vooraf?

Vanaf de jaren ’90 waarin de eerste stappen werden gezet naar krachtenbundeling middels het IG-Beraad. Waarna in 2000 toezicht houden een bijzondere tak van sport werd. Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam kwam het belang van goed toezicht aan de orde. Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, werd opgericht.

Vanaf de oprichting van de Inspectieraad

In 2007 werd het informele IG-Beraad geformaliseerd tot de Inspectieraad. Voor verschillende domeinen gingen inspecties hun toezicht op elkaar afstemmen en daarin samenwerken. Na een evaluatie in 2009 bleek het een succesvolle samenwerking en ging de Inspectieraad door. Ondanks het succes stond in het regeerakkoord van 2010 wederom een roep om één rijksinspectie. Er werd flink bezuinigd, rijksinspecties leverden 25% van hun personeel in.

Onafhankelijkheid

Onder het kabinet Rutte II kwam er weer meer aandacht voor het belang van toezicht. In 2014 kondigde het kabinet aan zich in te zetten voor onafhankelijk toezicht. Deze onafhankelijkheid werd in 2016 vastgelegd in de Aanwijzingen inzake rijksinspecties van de minister president. Hierin werd bepaald dat ministers inspecties geen aanwijzingen mogen geven om bepaald onderzoek niet uit te voeren en dat inspecties zelf hun bevindingen en oordelen vaststellen.

Wet op de rijksinspecties

Begin 2020 kwam een roep om een nog steviger verankering van de onafhankelijkheid van de rijksinspecties. In het coalitieakkoord van Rutte IV van eind 2021 werd het voornemen tot een wet op de onafhankelijkheid opgenomen.

Waar staan we nu?

De Inspectieraad ontwikkelde zich in de laatste jaren tot een orgaan voor uitwisseling van kennis en ervaring, collegiale consultatie en intervisie. Zowel voor inspecteurs-generaal, als voor velen in hun organisaties. Zo werken zij samen aan de kwaliteit, de positie en de innovatie van toezicht.