Notitie prof. mr Zijlstra: "Juridische positie rijksinspecties: naar een algemene wet inzake rijksinspecties?"

Op 11 mei verstuurde de Inspectieraad een brief aan staatssecretaris Knops van BZK met daarin vijf voorstellen om de onafhankelijkheid van de rijksinspecties steviger te verankeren. Eén van die voorstellen betreft de komst van een Wet op de rijksinspecties. Op verzoek van Bureau Inspectieraad  beschrijft prof. mr. Zijlstra in deze notitie welke onderwerpen in een dergelijke Wet op de rijksinspecties verankerd zouden moeten worden. Zijn adviezen worden benut bij de verdere uitwerking van het voorstel.