Tweede brief Evaluatie Aanwijzingen inzake rijksinspecties

Met deze tweede brief aan de staatssecretaris van BZK levert de Inspectieraad nogmaals input voor de evaluatie van de Aanwijzingen.  De brief beschrijft de drieslag waarmee de raad het publiek vertrouwen in het toezicht wil bestendigen en versterken: meer contact, uitwisseling en dialoog met de maatschappij; een onafhankelijke positie die wettelijk is vastgelegd; en goede samenwerkingsafspraken met de departementen.