Brief aan de informateur

In deze brief schetst de Inspectieraad wat de rijksinspecties kunnen bijdragen aan het vergroten van het publieke vertrouwen in het functioneren van de overheid. En wat er voor nodig is om die rol ook echt te kunnen waarmaken: een sterkere juridische basis onder hun onafhankelijke positie in de vorm van een Wet op de rijksinspecties, en zeggenschap over de voor de inspecties beschikbare budgetten.