man waar boeken op regenen
Beeld: Dmitry Ratushny op Unsplash

Gezocht intervisoren Leertraject Startende Inspecteur

Bureau Inspectieraad zoekt intervisoren voor het Leertraject Startende Inspecteur. Zes jaar na de start is het leertraject bij deelnemers nog altijd populair. Door beperkte uitstroming van ervaren intervisoren en de overweging om het aantal startende groepen per jaar uit te gaan breiden zijn we op zoek naar nieuwe intervisoren. LSI is een inspectieoverstijgend leertraject waarbij gewerkt wordt met verschillende modules die het inspectieproces volgen, geplaatst binnen de maatschappelijke context van het toezicht.

De inspectiecirkel vormt de basis en de rode draad van het traject. De intervisie wordt aangeboden aan de deelnemers nadat zij de modules die bij deze inspectiecirkel horen, hebben doorlopen.

grafische illustratie van de inspectiecircel

Maatschappelijke context - Module 1

Dit onderdeel bestaat uit twee dagen, aaneengesloten op één locatie met een overnachting. Tijdens de eerste dag wordt kennis gemaakt met elkaar en staat de maatschappelijke context centraal. Tijdens de tweede dag wordt meer stilgestaan bij de rol van de samenwerkende inspecties.

Inspectieoptreden - Module 2, 3, 4 en 5

In dit onderdeel, bestaande uit meerdere modules, staat het inspectieoptreden centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inspectiecirkel. Deze cirkel is een samenhangend geheel van processtappen om het werk als inspecteur te kunnen doen. Tijdens iedere module wordt de focus op een ander onderdeel van de inspectiecirkel gelegd.

Bij de tweede module ligt de focus op objectief waarnemen en oordelen.

In de derde module gaan de deelnemers aan de slag met interveniëren en communiceren.

De vierde module legt de focus op het rapporteren en de Wet Open Overheid (WOO).

De vijfde en laatste module gaat over informatie verwerven en het voorbereiden van een inspectie.

Intervisie

In de intervisiebijeenkomsten, die volgen na de modules, ga je als intervisor aan de slag met casussen uit de werkpraktijk van de startende inspecteur, zaken die hen professioneel en persoonlijk aangaan. In de intervisie bespreek je met de inspecteurs werkissues rondom praktijksituaties. De intervisie vergroot zo het handelingsperspectief van inspecteurs. Het geeft hun als deelnemers gericht de kans te groeien in kennis, vaardigheden en zelfinzicht.

De rol van intervisor

Bij intervisie begeleid je kleinere leergroepen van maximaal 8 deelnemers. In die bijeenkomsten staat het systematisch reflecteren op het professionele handelen en de beroepshouding centraal. Deze bijeenkomsten in de leergroep zijn een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij de intervisor en de collega’s elkaar verder helpen. Als intervisor kun je goed schakelen tussen de verschillende niveaus die in de groep aanwezig zijn (welk opleidingsniveau heeft iemand en wat is het werkniveau, beginnend of al jaren werkervaring maar dan in een andere functie?). Je bent communicatief sterk en kan elk gesprek constructief houden. Hoe ga je bijvoorbeeld om met iemand die niet mee wil doen of denkt alles al te weten? Kun je ervoor zorgen dat zo iemand de groep niet belemmert bij het behalen van een optimale leerervaring?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe stimuleer ik dat nieuwe medewerkers reflecteren op hun wijze van werken en dat ze leren van en met elkaar?
 • Welke interventie kan ik gebruiken om reflectie te bewerkstelligen?
 • Hoe geef ik mijn intervisie zodanig vorm dat dit lerend en stimulerend is?
 • Wat vraagt dit van mij als intervisor? Welke kwaliteiten zet ik in, wat zijn mijn valkuilen?
 • Wat is een professionele beroepshouding voor een intervisor? Welke dilemma’s kom ik tegen?
 • Hoe sluit ik aan bij de ontwikkelingsfase, de leervragen en de leerstijl van degenen die ik begeleid?
 • Hoe motiveer ik nieuwe collega’s om hun eigen leerdoelen op te stellen en hier aan te werken?
 • Hoe begeleid ik zodanig dat de verantwoordelijkheid voor het leren bij de lerende blijft?
 • Hoe geef ik op zo'n manier feedback dat de ander er werkelijk iets van leert?

Hoeveel intervisoren zoeken we:

 • 6 intervisoren
 • ingeschatte tijdsbesteding: 2 x 4 uur uitvoering, 1 x 4 uur voorbereiding, nawerk 1x half uur

Wat wordt er van een intervisor verwacht?

 • Je vindt het leuk om startende inspecteurs te begeleiden in het leerproces en hen te stimuleren om zichzelf te verbeteren. Je doet dat op inspirerende en creatieve wijze. Daarnaast voldoe je in grote mate aan het competentieprofiel.
 • Intervisor zijn vraagt om een tijdsinvestering voor zowel voorbereiding als uitvoering en mogelijk ook wat nawerk. Ook is er een tweejaarlijkse docentenbijeenkomst waarbij de intervisoren ook aansluiten. Als nodig wordt er ook een kleine bijeenkomst van de intervisoren onderling georganiseerd.
 • Om ervoor te zorgen dat de geplande bijeenkomsten doorgang kunnen blijven vinden stellen wij een opzegtermijn van 2 bijeenkomsten zodat er voldoende tijd is om een vervanger te zoeken.

Welke competenties zoeken wij in jou?

 • Je bent werkzaam bij een Rijksinspectie en hebt ervaring met het begeleiden van groepen en intervisiebijeenkomsten.
 • Je bent vakinhoudelijk goed onderlegd. Dit komt duidelijk naar voren door de voorbeelden die je kunt geven wanneer deelnemers hierom vragen. Hierbij weet je verbanden te leggen tussen de verschillende inspecties.
 • Je bent nieuwsgierig naar de actuele ontwikkelingen in je vakgebied en kunt dit toepassen in de bijeenkomsten.
 • Je kunt overzicht houden en weet deelnemers te motiveren en te stimuleren. Je grijpt in wanneer het nodig is en laat los waar daar de ruimte voor is om de deelnemers een optimale leerervaring te bieden.
 • De sfeer in de groep is erg belangrijk bij LSI. Je bent in staat een veilige omgeving te creëren waarbinnen de deelnemers zich vrij voelen om vragen te stellen en een actieve bijdrage te leveren.
 • Je bent communicatief vaardig en voert dit door in zowel de bijeenkomsten als in de communicatie rondom de bijeenkomsten.
 • Je houdt oog voor de algemene leerdoelen van het traject en de individuele leerdoelen van de deelnemers. Je weet ‘de cirkel rond’ te maken en geeft de deelnemers op een positieve manier feedback.
 • Je bent leergierig en staat open voor zelfontwikkeling.

Wat bieden we jou?

 • Veel leuke collega’s en daarmee een uitgebreid netwerk uit alle Rijksinspecties. Via de Academie voor Toezicht wordt het onderlinge contact gestimuleerd in bijeenkomsten.
 • Toegang tot het Netwerk Publiek Toezicht, een besloten netwerk voor en door toezichthouders en betrokkenen bij het toezicht zoals wetenschappers.
 • De mogelijkheid om je vaardigheden verder te ontwikkelen door middel van cursusdagen. Bijvoorbeeld op het gebied van didactiek of online les geven.
 • Een passende inwerkperiode waarbij oog is voor jouw behoeftes.
 • Het ontwikkelen van inhoudelijke kennis door de kruisbestuiving die plaatsvindt tussen docenten, intervisoren en deelnemers.
 • De Academie legt desgevraagd verantwoording af over de tijdsbesteding en de kwaliteit van jouw bijdrage aan jouw leidinggevende.

Hoe verloopt de procedure?

Ben je nu al gemotiveerd en heb je hier zin in?

Stuur dan voor maandag 7 maart 2022 een korte motivatie en je CV naar academievoortoezicht@inspectieraad.nl.

Uiterlijk 18 maart hoor je of je uitgenodigd wordt voor een kennismakingsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats tussen 21 maart en 8 april 2022. Eventueel is er uitloop voor een tweede gesprek in de week van 11 april 2022.

Bij wederzijds enthousiasme plannen we een meeloopdag in waarop je een bijeenkomst meedraait met een ervaren intervisor. Op die manier krijg je een goed beeld van hoe het in de praktijk gaat. Na deze dag volgt een kort telefoongesprek waarin je aangeeft of je daadwerkelijk aan de slag wilt gaan.

Ga je door? Dan plannen we 2 intervisiebijeenkomsten in waarna een evaluatiegesprek volgt. In dit gesprek is er aandacht voor jouw ervaring tot dan toe en waar eventuele behoeftes liggen voor verdere verbetering. Daarna wordt van beide kanten besloten of er meer intervisiebijeenkomsten ingepland worden. Ook wordt dan bepaald of er gebruik gemaakt wordt van trainingsmogelijkheden.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met Hansje Hooghiemstra door een mail te sturen naar academievoortoezicht@inspectieraad.nl of bel 06 31 104 750. Wij kijken uit naar je reactie!