Blijvende inspiratie na Europese conferentie over toezicht

De grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese toezichthouders staat ook in 2017 op de agenda van de Inspectieraad. De internationale conferentie die in februari 2016 plaatsvond in Amsterdam biedt daarbij nog altijd inspiratie.

Conferentie leidt tot inzichten

In februari 2016 organiseerde de Inspectieraad de conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’. Via presentaties, lezingen, workshops en discussies wisselden de 130 deelnemers kennis, ervaringen en best practices uit. Daarnaast deelden wetenschappers en professionals de laatste inzichten over toezicht, handhaving, inspectie en regulering.

Basis voor dialoog

De kennis die de conferentie heeft opgeleverd is een belangrijke basis gebleken voor de dialoog over Europees toezicht binnen de tien samenwerkende rijksinspecties. Zij wisselen van gedachten over bijvoorbeeld de actiepunten die tijdens de conferentie zijn geformuleerd. Het gaat om:

  • professionaliseren van inspecties en toezichthouders, onder meer via peer reviews;
  • verbeteren van nationale samenwerking, zoals bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving;
  • en het versterken van grensoverschrijdende samenwerking, met name via Europese platforms en programma’s.

Publicaties voor inspiratie

Voor de dialoog over Europees toezicht maakt de Inspectieraad onder andere gebruik van de bundel die ter voorbereiding op de conferentie is samengesteld. In de bundel zetten negen auteurs wetenschappelijke inzichten op een rij om regelgeving, toezicht en naleving op Europees niveau effectiever te organiseren. Daarnaast leveren het e-magazine en de video inspiratie voor bespreking van het thema internationale samenwerking. Intussen heeft ook de Algemene Rekenkamer haar onderzoek naar CE-markering afgerond waar zij op de conferentie een presentatie over gaf. Hierbij is goed gebruik gemaakt van het internationale netwerk van de rijksinspecties.