Europese conferentie over toezicht zonder grenzen

De Inspectieraad organiseerde in februari 2016 de internationale conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’. Met de drievoudige aanpak uit de bijeenkomst stimuleren de tien rijksinspecties (verdere) internationale samenwerking en harmonisatie op het gebied van toezicht in Europa. Een e-magazine en conferentiepaper helpen daarbij.

Drie actiepunten voor beter Europees toezicht

De conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’ is afgesloten met de presentatie van een agenda met drie actiepunten om toezicht in Europa te verbeteren. Het gaat om:

 • professionalisering van inspecties en toezichthouders, bijvoorbeeld via peer review;
 • verbetering van nationale samenwerking, bijvoorbeeld door bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving rekening te houden met de handhavingspraktijk;
 • versterking van grensoverschrijdende samenwerking, bijvoorbeeld door een intensiever gebruik van het REFIT-platform, dat zich richt op het verbeteren van EU-wetgeving door dialoog en samenwerking.

De Inspectieraad brengt de actiepunten onder de aandacht bij de Europese Commissie en stimuleert de dialoog onder inspecties in Europa.

Harmonisatie van Europese regelgeving en handhaving

Terwijl wet- en regelgeving in Europa steeds meer is geharmoniseerd, zijn er tussen lidstaten nog sterke verschillen als het gaat om het toezicht op de naleving van de regels. Dat kan leiden tot een handhavingstekort en rechtsongelijkheid. Dit was de aanleiding voor de Inspectieraad om tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Commissie een internationale conferentie te organiseren. De bijeenkomst agendeerde vragen zoals:

 • Wat betekent de kwaliteit van regelgeving voor de effectiviteit van de handhaving?
 • Hoe kan internationale samenwerking helpen om toezicht te versterken?
 • Welke best practices zijn er al? En wat is er nog nodig om grensoverschrijdend toezicht te verbeteren?

Kennis en ervaring uitwisselen

Tijdens de conferentie presenteerden toonaangevende wetenschappers en andere experts inzichten over thema’s zoals:

 • basisprincipes voor goed toezicht;
 • slimme regulering;
 • regelhandhaving op internet;
 • peer review voor inspecteurs;
 • markttoezicht op consumentenproducten;
 • informele en formele samenwerking.

In presentaties, lezingen, workshops en discussies wisselden de 130 deelnemers kennis, ervaringen en best practices uit. De leerpunten zijn opgenomen in het e-magazine ‘Enforcement in a Europe without borders: exchange experiences, explore best practices, discuss common themes’.

Wetenschappelijke studie over internationaal toezicht

Om de discussies over internationale samenwerking tussen inspecties inhoudelijk voor te bereiden, heeft de Inspectieraad een wetenschappelijke studie laten opstellen. Negen auteurs zetten in de bundel ‘Cross-border cooperation between national inspectorates’ inzichten op een rij om regelgeving, toezicht en naleving op Europees niveau effectiever te organiseren.

Principes voor grensoverschrijdend toezicht

De conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’ past in de ambities van de Inspectieraad om de noodzaak van goed toezicht en goede regelgeving op de Europese agenda te zetten. De tien Nederlandse rijksinspecties zijn al enkele jaren betrokken bij werkzaamheden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op het gebied van toezicht. De rijksinspecties zien de elf principes voor goed toezicht van de OESO als basis voor internationale kennisuitwisseling en samenwerking. Met de internationale conferentie over handhaving in Europa zet de Inspectieraad een volgende stap in de professionalisering en effectiviteit van grensoverschrijdend toezicht.