Vruchtbare aftrap Leertraject Strategisch Toezicht

Begin november zijn 17 toezichtmedewerkers uit verschillende inspecties gestart met de pilot Leertraject Strategisch Toezicht. Een traject van 9 maanden, bedoeld voor de meer ervaren toezichthouders, programmamakers en strategische medewerkers van de samenwerkende rijksinspecties. De deelnemers worden opgeleid tot ‘change agents’ die kritisch kunnen kijken naar toezichtontwikkeling. Een professionaliseringsimpuls voor organisaties en medewerkers.

Meer strategische professionals

Volgens de projectleiders van het Leertraject Strategisch Toezicht is zowel onze maatschappelijke omgeving als ons toezicht volop in beweging. Ook lijken oude vastigheden en toezichtparadigma’s (vertrouwensbenadering, handhavingparadigma) ontoereikend om adequaat toezicht te houden in deze voortdurend veranderende omgeving. Ons toezicht moet meer dan ooit adaptief (responsief) zijn en vraagt om strategisch denkende en opererende toezichtprofessionals. Voor die professionals ontwerpt Bureau Inspectieraad dit leertraject vanuit een basisidee over de toezichtcirkel. De fasen van analyseren, arrangeren, uitvoeren en evalueren. Deze zijn in elk traject van toezichtontwikkeling aan de orde.

Aftrap leertraject Strategisch Inspecteur

Succesvolle eerste bijeenkomst

In totaal worden 3 conferenties en een afsluiting georganiseerd. Voor de eerste conferentie kwam de groep samen in Kasteel Oud-Poelgeest. Centraal stonden de identiteitsstrategie, missie en het vak. En werd de kiem gelegd voor onderling netwerken en het uitbouwen en aanscherpen van toezichtcompetenties voor de doelgroep. Onder leiding van Jan Schinkelshoek en leden van de Inspectieraad werd tijdens het werkdiner inhoudelijk gediscussieerd. Speciale gast was Hans van der Vlist, voormalig Secretaris-Generaal van de Inspectie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij sprak over het onderwerp ‘Toezicht in de nieuwe wereld’ en hoe je als toezichthouder communiceert over risico’s en aanpak.

Opbouw van het leertraject

De conferenties sluiten aan bij de gemeenschappelijke toezichtvernieuwing van de rijksinspecties en hebben steeds een eigen thema. Naast vak en missie gaat het om innovatiestrategie en (netwerk) samenwerking. Ze zijn opgebouwd met vaste onderdelen, zoals o.a. vakbijeenkomsten en ateliers om kennis en vaardigheden eigen te maken en te oefenen. Verder is er tijdens het leertraject uitwisseling en intervisie om vraagstukken en expertise met elkaar te delen. Tenslotte gaat het ook om werken in co-creaties. Deelnemers reflecteren op de inhoud en de processen en dragen bij door middel van casuïstiek, de werkateliers en uitwisseling aan de toezichtontwikkeling. Tussen de conferenties zijn er 3 kennisbijeenkomsten. Deze sluiten aan bij het leertraject en zijn ook voor andere collega’s toegankelijk.

Presentatie van ‘de oogst’

De afsluiting van het leertraject Strategisch Toezicht vindt plaats tijdens de zomerbijeenkomst van de Inspectieraad. Daarin presenteert de jaargroep de ‘oogst’ aan de Inspectieraad en aan collega’s van de inspecties.