Wanneer maak jij als professional het verschil?

Werk je bij één van de rijksinspecties en wil je meepraten over situaties waarin het echt aankomt op het inschattingsvermogen van jou als inspecteur? Die momenten waarop je onmogelijk terug kunt vallen op routine en protocollen? Dan krijg je de komende maanden ruimschoots de kans.

Kritische beroepssituaties

Jouw professionaliteit als inspecteur laat zich bij uitstek zien in dit soort Kritische Beroepssituaties (KBS). Een kerngroep van dertien inspectiecollega’s uit nagenoeg alle rijksinspecties heeft onlangs met elkaar een kleine dertig van deze situaties beschreven. Brede herkenbaarheid en vertegenwoordiging van alle stappen in het inspectiewerk waren daarbij belangrijke criteria. In december, maar vooral in de eerste maanden van 2020, gaan zij in duo’s gesprekken voeren met groepjes van vijf inspecteurs. Dit om deze KBS’en verder aan te vullen en uit te diepen. De gesprekken duren ongeveer 2,5 uur en vinden verspreid door het land plaats.

Opbrengst en doel

De opbrengst van de gesprekken wordt na nadere analyse onder meer gebruikt in de leertrajecten van de Academie voor Toezicht. Ook volgt een publicatie die inspecteurs voor zichzelf kunnen gebruiken om hun eigen professionaliteit onder de loep te nemen. Doel van dit alles is het geven van meer stevigheid en houvast aan de beroepsuitoefening door de individuele inspecteur. Én de ontwikkeling van het toezichtsvak.

Begeleiding onderzoek

Manon Ruijters en Björn Prevaas van Good Work Company begeleiden het onderzoek. Naast adviseur is Manon ook hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering aan de VU en lector aan de Aeres Hogeschool Wageningen. Vanuit Bureau Inspectieraad zijn Ytzen Renema en Sanne Slegtenhorst betrokken. Het onderzoek is onderdeel van de professionaliseringsagenda wat op zijn beurt weer onderdeel is van het Programma Innovatie Toezicht. Opdrachtgever hiervan is de Inspectieraad.

Meer informatie

Binnenkort volgt meer informatie over data en locaties voor de eerste serie gesprekken. Ben je zo enthousiast dat je daar niet op wilt wachten? Stuur dan nu al een mailtje met je naam, mailadres en telefoonnummer naar Jacqueline van Beek van Bureau Inspectieraad, jacqueline.van.beek@inspectieraad.nl 

KBS

Leden van het kerngroep KBS brainstormen over kritische beroepssituaties.