Het Toezicht Innovatie Netwerk (TIN): Aangenaam kennismaken

Ex-deelnemers van het Leertraject Strategisch Toezicht zijn vorig najaar begonnen met het vormen van een netwerk. Afgelopen week ging het netwerk tijdens een ’24-uurtje’ concreet van start. Onder deskundige begeleiding van Brechtje Kessener leidde dit niet alleen tot een mooi ontwerp maar kwamen netwerkleden ook tot de passende naam: Toezicht Innovatie Netwerk (TIN). Kessener, schrijfster van twee boeken over o.a. systeemdenken adviseert de komende tijd bij de verdere ontwikkeling van het netwerk.

Inspirerend

Het was Marc van Rijnveld van Public Mediation die na de aftrap liet zien hoe hij als beleidsmediator met controverses en impasses in het publieke veld omgaat. Van Rijnveld, die door de netwerkleden zelf was uitgenodigd, deed dit aan de hand van een Scheveningse casus over het vreugdevuur. In verschillende rollen liet Marc de groep zich over de casus buigen. En kwamen zij vanuit die positie ook tot verschillende aanpakken. Hier vloeiden niet alleen mooie maar ook nieuwe inzichten uit voort.

Vervolgens ging het tweede deel van de middag onder leiding van Brechtje verder. Een deel van het netwerk boog zich inhoudelijk over twee ingebrachte inhoudelijke casussen. Anderen verbonden het gedachtengoed van Marc met de eigen praktijk. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner waarbij de kennismaking met elkaar verder kon worden uitgediept.

Aan de slag

De volgende ochtend startte met een korte evaluatie van de middag en avond ervoor. In deelgroepen werkten de deelnemers daarna aan diverse aspecten die bij de start van zo’n netwerk komen kijken. Waarbij onder meer werd ingegaan op de doelstelling, de toegevoegde waarde en de verdere ontwikkeling van het netwerk. Het Toezicht Innovatie Netwerk zal zich  tijdens het Toezichtfestival op 24 maart a.s. officieel aan alle toezichthouders presenteren.

Veranderkracht

De meeste deelnemers aan het netwerk hebben het leertraject inmiddels afgerond. Als ‘change agents’ beogen ze vooral veranderkracht te generen. Sinds de voorjaarsconferentie van 2017 waar ‘we need an update’ als één van de grootste opgaves werd gezien, spelen het vergoten en aanjagen van vernieuwing en innovatie on- en offline een grote rol. Bureau Inspectieraad faciliteert het netwerk omdat het tevens een belangrijke bijdrage kan leveren aan de interactie tussen de inspecties.