Certificaatuitreiking Leertraject Startende Inspecteur

Maandag 10 februari ontvingen zes groepen van het Leertraject Startende Inspecteur van de Academie voor Toezicht hun certificaat. In een interactieve en feestelijke bijeenkomst werden de certificaten uitgereikt. Teusjan Vlot, Hoofd van Bureau Inspectieraad (BIR), trad op als gastheer. Teusjan onderstreepte dat het doorlopen van het leertraject een belangrijke stap is naar de kwalitatieve invulling van de rol van inspecteur. Ook nodigde hij de deelnemers uit om voorbij het leertraject te kijken naar de vertaling en gebruik binnen de eigen werkpraktijk.

Kennis en beroepssituaties delen

Hadewych van Kempen, Strategisch Adviseur Kennis bij BIR demonstreerde vervolgens het Netwerk Publiek Toezicht als instrument bij de ontwikkeling en innovatie van toezicht. Daarnaast ging Hadewych in op het belang van kennis en wetenschap, kennisbijeenkomsten, kennisdelen en kenniscreatie voor toezichthouders. Ytzen Renema, Senior adviseur Leren en Ontwikkelen/Professionalisering lichtte het inspectiebrede initiatief van Kritische Beroeps Situaties (KBS) toe dat in samenwerking met Professor Manon Ruijters vorm krijgt. Ytzen nodigde de belangstellenden uit om deel te nemen aan de gesprekken die de kritische beroepssituaties in kaart brengen.

Hoe verder

Voordat de certificaten werden uitgereikt gingen de deelnemers ook nog aan de slag met elkaar. Ingedeeld in groepen per inspectie, brachten zij ideeën naar voren over hoe ze met het geleerde binnen hun eigen organisatie verder gaan. Docenten en begeleiders bogen zich tijdens een specifieke activiteit over het vraagstuk: Hoe kun je binnen groepen effectief met verschillende inspectieachtergronden omgaan? Zij voorzagen elkaar van tips.
 

Over het Leertraject Startende Inspecteur

In dit leertraject, dat voor het eerst in 2016 van start ging, staat het vak van de inspecteur centraal. Het is een traject voor startende inspecteurs die vanuit diverse inspecties komen. Hiermee leggen zij een basis voor hun eigen werkpraktijk en de sectorspecifieke vervolgtrajecten binnen de eigen inspecties. De deelnemers werken onderling veel samen en wisselen hun kennis en ervaringen uit.

Meer informatie

Voor meer informatie ga naar het onderdeel Academie voor Toezicht of raadpleeg het factsheet Leertraject Startende Inspecteur.