Een vernieuwde samenwerking binnen de Inspectieraad

In de afgelopen jaren heeft de Inspectieraad zich ontwikkeld tot een belangrijke speler binnen het toezicht en een gewaardeerde organisatie voor overleg en samenwerking tussen rijksinspecties en andere toezichtorganisaties. Daarmee ligt er inmiddels een stevige basis, waar de deelnemers aan de Inspectieraad in de komende jaren graag samen op voortbouwen. Die ontwikkeling en de visie op de rol van de Inspectieraad voor de komende jaren is vastgelegd in een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst en een daarbij behorende toelichting. Tijdens de Inspectieraad vergadering van 18 januari is deze nieuwe overeenkomst bekrachtigd.

foto van twee vrouwen die een overeenkomst tekenen
Beeld: Gabrielle Henderson op Unsplash

15 jaar samenwerking

In de afgelopen 15 jaar is de meerwaarde van samen optrekken en samenwerken duidelijk gebleken. De overeenkomsten tussen de inspecties zijn groot. Dit zorgt ervoor dat er een gedeeld belang is en dat de organisaties gemotiveerd zijn om hun krachten te bundelen en elkaar te versterken.

Die meerwaarde van samenwerking is na 15 jaar nog net zo groot als aan het begin. Misschien nog wel groter. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst staat dan ook de ambitie van de samenwerking genoemd:

Gezamenlijk staan voor het instituut toezicht

Wat is er nieuw?

De leden van de Inspectieraad zijn de rijksinspecties. Dit zijn: alle rijksorganisaties met toezicht als kerntaak, die onderdeel zijn van een ministerie en onafhankelijk zijn. Naast deze rijksinspecties namen in de afgelopen jaren ook andere organisaties deel aan de Inspectieraad. Deze organisaties krijgen nu een vaste plek in de raad als geassocieerd leden.

Hiermee wordt het mogelijk voor rijksorganisaties die in het toezichtsvak werken en zich langdurig willen verbinden aan de Inspectieraad, maar niet helemaal voldoen aan de criteria, om volledig mee te kunnen doen, ook al zijn ze geen rijksinspectie. Ze nemen deel aan de verschillende programma’s, projecten, de Academie voor Toezicht, werkgroepen, vergaderingen en bijeenkomsten zoals het Toezichtfestival en delen daarmee in de opbrengsten.

Wie zijn de leden?

 • Het Agentschap Telecom (vanaf 1-1-2023: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur)
 • De Inspectie belastingen, toeslagen en douane
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • De Inspectie Justitie en Veiligheid
 • De Inspectie Leefomgeving en Transport
 • De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
 • De Inspectie van het Onderwijs
 • De Inspectie Veiligheid Defensie
 • De Nederlandse Arbeidsinspectie
 • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Het Staatstoezicht op de Mijnen

Wie zijn de geassocieerd leden?

 • De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Directoraat Generaal Belastingdienst (tot 28-2-2022)
 • Directoraat Generaal Douane (tot 28-2-2022)
 • De Inspecteur Generaal der Krijgsmacht
 • De Nederlandse Emissieautoriteit