IBTD wordt lid van de Inspectieraad

Sinds dinsdag 18 januari heeft de Inspectieraad er een nieuw lid bij: de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD). De rijksinspectie bestaat officieel per 1 januari 2022 en is dus niet alleen een nieuw lid, maar ook een nieuwe speler in het veld van toezicht. Na een jaar van voorbereiding is de inspectie nu echt van start. We zijn blij de IBTD te mogen verwelkomen om bij te dragen aan de ambitie van de Inspectieraad: gezamenlijk staan voor het instituut toezicht.

foto van de Hoftoren in Den Haag

Gegroeid naar zestien leden

Kort na het in werking treden van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst sluit ook de IBTD zich bij de samenwerking aan. De Inspectieraad groeit daarmee naar 11 rijksinspecties en 5 geassocieerd leden.

In de afgelopen 15 jaar is de meerwaarde van samen optrekken en samenwerken duidelijk gebleken. De overeenkomsten tussen de deelnemende toezichtorganisaties zijn groot. Dit zorgt ervoor dat er een gedeeld belang is en dat de organisaties gemotiveerd zijn om hun krachten te bundelen en elkaar te versterken. Die meerwaarde van samenwerking is na 15 jaar nog net zo groot als aan het begin. Misschien nog wel groter.

Wat doet de IBTD?

De voornaamste taak van de IBTD is om er op toe te zien dat de overheid mensen en bedrijven fatsoenlijk behandelt. Ze onderzoekt mogelijke structurele risico’s die mensen en bedrijven lopen. Dat doet ze op basis van signalen die ze daarover binnenkrijgt, of naar aanleiding van eigen risicoanalyses.

Waarom is de IBTD opgericht?

Gezien de invloedrijke en omvangrijke publieke taak van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane, hun vergaande bevoegdheden en de invloed die hun beslissingen hebben op de samenleving en op individuele levens, hebben de staatssecretarissen van Financiën besloten tot het inrichten van een inspectie belastingen, toeslagen en douane. De staatssecretarissen verwezen ter onderbouwing van dit besluit onder meer naar problemen op het gebied van sturing, ICT, cultuur en personeelsopbouw en de dienstverlening die onder druk staat.

Daarnaast geeft de leiding van het ministerie van Financiën aan dat grote organisaties met bevoegdheden en impact op de samenleving zoals de Belastingdienst, de dienst Toeslagen en de Douane, het inrichten van goed toezicht op zichzelf al rechtvaardigen.