Opnieuw uitvoering van stageproject InspectieWissel

Na een succesvolle editie in het najaar van 2023 krijg je wederom de mogelijkheid om in een korte, doelgerichte stage één dag met een andere toezichthouder mee te lopen. Leren van andermans ervaringen, je netwerk verder opbouwen en kennis opdoen over andere toezichtorganisaties: dat wil Bureau Inspectieraad bereiken met deze herhaling van het project InspectieWissel. Aanmelden kan tot en met maandag 1 juli 2024. 

Als inspectiemedewerker weet je hoe complex jouw werkveld is. Maar zijn er misschien ook overeenkomsten in de manier waarop jouw collega met een ander werkveld toezicht houdt? Voor de organisatie van korte stages heeft Bureau Inspectieraad in 2023 het project InspectieWissel opgezet. Dat was zo’n succes, met 82 deelnemers van 22 organisaties, dat we het project in 2024 nog eens gaan herhalen! Het A+O fonds Rijk onderstreept weer met een subsidie het nut van een uitwisselingsproject in het toezicht. Ook de verzamelde ondernemingsraden van de rijksinspecties ondersteunen het project. InspectieWissel maakt onderdeel uit van de Academie voor Toezicht, de leer- en opleidingstak van Bureau Inspectieraad.

‘Ik leerde creatief te zijn in toezichtinterventies. Er is meer mogelijk dan wettelijk geregeld. Ook informele toezichtinterventies zijn nuttig’ Deelnemer aan InspectieWissel 2023

Wanneer

InspectieWissel start daadwerkelijk op 10 oktober met een korte online bijeenkomst. In de week van 14-18 oktober loop je één dag stage bij een andere organisatie. Of je ontvangt één dag iemand van een andere organisatie. In de week van 4 tot 8 november draaien we dit weer om. Op 14 november sluiten we het programma af met een live bijeenkomst.

‘De best practices en kwesties die je tijdens zo’n dag met inspecties tegenkomt, zijn immers interessant voor alle collega’s’ Deelnemer aan InspectieWissel 2023

Meedoen

Deelname aan InspectieWissel staat open voor medewerkers van rijksinspecties, van bij de Inspectieraad geassocieerde organisaties en markttoezichthouders. De uitvoering van het project is in handen van bureau Delenderwijs. 
Lees voor meer informatie de factsheet over InspectieWissel. De aanmelding verloopt via bureau Delenderwijs