foto van een spinnenweb
Beeld: Shannon Potter op Unsplash

Nieuwsbrief december 2021: Vooruitzien naar de toekomst, maar vooral naar 2022!

De laatste nieuwsbrief van 2022, een einde van het jaar met veel te delen: een nieuwe datum voor het festival, een jubileumjaar, een column over de kwaliteit van openbaar bestuur, een nieuw leertraject en een mooie evaluatie met aanbevelingen die direct terug te zien zijn in het nieuwe regeerakkoord. Interessante en hoopvolle ontwikkelingen die in het nieuwe jaar vorm krijgen. Lees er meer over hieronder. Namens de Inspectieraad wensen we je mooie feestdagen toe en hopen we ook in het nieuwe jaar weer veel kennis en ervaringen te kunnen delen met elkaar!

Change the date: Toezichtfestival 2022 op donderdag 16 juni

Vanwege de coronamaatregelen is het geplande Toezichtfestival op 29 maart verzet. De nieuwe datum van het volgende live Toezichtfestival wordt donderdag 16 juni 2022! Het hoofdthema blijft 'Roze brillen en blinde vlekken'.

Zaken als de kindertoeslagenaffaire hebben het vertrouwen in politiek en overheid geschaad. De uitdaging is om dat vertrouwen terug te winnen. Door veel transparanter te werken en het belang van burgers altijd goed in het oog te houden. Toezicht kan daar vanwege zijn rol en positie op een bijzondere manier aan bijdragen. Welke kansen en risico’s liggen er voor toezicht? Als het gaat om innovatieve technieken en de verdere ontwikkeling van het vak, maar ook om meer en beter contact met de samenleving en de positie van toezicht in de ogen van de politiek.

foto van een roze bril
Beeld: Marek Piwnicki op Unsplash

Inspectieraad 15 jaar

Komend jaar vieren we een jubileum: de Inspectieraad bestaat 15 jaar. In de eerste helft van 2022 staan we daar op meerdere momenten uitgebreid bij stil. Alles online en corona-proof. Met aandacht voor de historie van de Inspectieraad én uiteraard een brede blik naar de toekomst. Meer informatie volgt binnenkort.

zegel met de tekst 15 jaar Inspectieraad

Column over de kracht van tegenspraak in Tijdschrift voor Toezicht

In een column in het Tijdschrift voor Toezicht stelt de inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren bij Staatstoezicht op de Mijnen de kwaliteit van het openbaar bestuur aan de orde. Hij benadrukt daarbij het belang van een goede invulling van de reflectieve rol in toezicht. En roept toezichthouders op om hiermee meer op de voorgrond te treden.

Lees de column in het Tijdschrift voor Toezicht:

Column over de kracht van tegenspraak in Tijdschrift voor Toezicht

logo van het Tijdschrift voor Toezicht

Coalitieakkoord bevat goed nieuws voor inspecties

Woensdag 15 december 2021, verscheen het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, onder de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Het akkoord bevat goed nieuws voor de inspecties: extra middelen en een Wet op de rijksinspecties. Ook worden enkele inspecties apart genoemd, in verband met prioriteiten op hun domein.

Lees onze eerste indruk op het akkoord:

Coalitieakkoord bevat goed nieuws voor inspecties

Samen met de leden van het Netwerk Publiek Toezicht maken we een inventarisatie van de impact van het regeerakkoord op toezicht. Meer hierover lees je op: Coalitieakkoord: meer middelen en een wet voor de rijksinspecties - Netwerk Publiek Toezicht

(Nog geen lid? Meld je dan hier aan: registreren voor het Netwerk Publiek Toezicht)

foto van twee handen die een boks doen

De plannen van Bureau Inspectieraad voor 2022

Bureau Inspectieraad (BIR) ondersteunt de Inspectieraad bij het realiseren van diens ambities en het bundelen van de krachten. In zijn compacte Jaarplan 2022 geeft BIR aan op welke werkzaamheden het die periode de nadruk gaat leggen. De Inspectieraad heeft met enthousiasme ingestemd met dit jaarplan.

Benieuwd wat het Bureau van plan is? Bekijk:

De plannen van Bureau Inspectieraad voor 2022

foto van een agenda 2021-2022
Beeld: Clay Banks op Unsplash

Evaluatierapport ondersteunt pleidooi voor wet op rijksinspecties

De uitkomsten van de brede evaluatie van de kaders voor rijksorganisaties op afstand ondersteunen het pleidooi van de Inspectieraad voor een wettelijke verankering van de positie van rijksinspecties. Het rapport ‘Heldere kaders voor soepel samenspel’ van onderzoeksbureau AEF is 10 december naar de Tweede Kamer gestuurd en openbaar gemaakt.

De Inspectieraad ziet de evaluatie als een belangrijke stap op weg naar een Wet voor het inspectietoezicht, waar ook in de Tweede Kamer aandacht voor is gevraagd. Lees er meer over op:

Evaluatierapport ondersteunt pleidooi voor wet op rijksinspecties

foto van een hamer en twee wetsboeken

Leertraject voor nieuwe topbestuurders in het toezicht

De Academie voor Toezicht start in januari 2022 een leertraject voor de strategische top van de rijksinspecties: het Programma Top Toezichthouders (PTT). Deelnemers reflecteren in dit programma op actuele strategische vraagstukken en dilemma’s en wat deze (kunnen) betekenen voor het dagelijks handelen. Focus ligt daarbij op vraagstukken die voortkomen uit maatschappelijke ontwikkelingen zoals het dalende vertrouwen in de overheid.

De eerste uitvoering van het PTT start al op 26 januari en eindigt op 23 juni 2022. Meer weten? Check:

Leertraject voor nieuwe topbestuurders in het toezicht

foto van een vergaderzaal met lege stoelen
Beeld: Michael Fousert op Unsplash

Inspecteurs inzicht geven in eigen effect

In de vorige nieuwsbrief deelden we de vragenwaaier met je. De vragenwaaier is onderdeel van het project Aandacht voor wat werkt. Uit dit project zijn vier praktische tools ontstaan hoe je het effect van toezicht kan vergroten.

We sommen ze hier nog even voor je op:

  • De vragenwaaier: Ga in gesprek in je toezichtsveld
  • StimuLERENd rapporteren: Voor toezichthouders die met hun rapportages willen motiveren
  • Perspectieven kaartenset: Zicht houden op verschillende perspectieven en belangen
  • Van ervaring naar impact spel: Spel waarmee je de impact van je werk onderzoekt

Het is zeker de moeite waard om langs de tools te struinen, wie weet zit er iets voor jou bij?

Aandacht voor wat werkt - de praktische tools op de website van Het Inzichtenlab

grafisch beeld van Het Inzichtenlab

Fijne feestdagen!

De Inspectieraad wenst je hele fijne feestdagen en een mooi 2022. 

foto van een kersthanger met "Happy holidays"
Beeld: Clint Patterson op Unsplash