foto van een spinnenweb
Beeld: Shannon Potter op Unsplash

Nieuwsbrief juni 2023: start de zomer met een festival

Deze nieuwsbrief van juni is er eentje in de categorie bomvol. De afgelopen tijd is er veel gebeurd, en het mooie is: het betreft allemaal positief nieuws! Ga maar na: een geslaagd Toezichtfestival met z’n vijfhonderden, toezicht haalt de voorpagina van NRC, een hoopgevend notaoverleg in de Kamer over de Wet op de Rijksinspecties, een welverdiend koninklijk lintje en weer een nieuw NWO-project dat wetenschappelijke kennis gaat bundelen en benutten. 

Geslaagd Toezichtfestival ging Over grenzen

Het Toezichtfestival, op dinsdag 20 juni in de Hilversumse schouwburg, was een prachtige dag vol inspirerende sprekers en deelsessies, een levendig Inspiratieplein en enthousiaste deelnemers. Het thema ‘Over grenzen’ leverde boeiende gesprekken op en volop stof om kennis en ervaring met elkaar te delen. Op de website kun je het allemaal nog eens nalezen en de foto’s bekijken. En heb je de evaluatie al ingevuld?

Uitgebreide terugblik op geslaagd Toezichtfestival 2023

Beeld: ©Paul Voorham

Belangrijke stappen in traject Wet op de rijksinspecties

In het traject dat moet leiden tot een nieuwe wet op de rijksinspecties hebben de inspecties samen grote stappen gezet. Het overleg van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, over de initiatiefnota Omtzigt, verliep positief. In de aanloop naar dat overleg gebeurde er veel. In een brief aan de minister van BZK, die naar de Tweede Kamer is doorgeleid, benoemde de Inspectieraad vier aandachtspunten voor het wetstraject. Twee IG’s braken in NRC hartstochtelijk een lans voor écht onafhankelijk toezicht; vier IG’s publiceerden een opiniestuk in De Volkskrant over de rol van toezichthouders in het herstel van vertrouwen na het systeemfalen van overheid en politiek. Mochten de ontwikkelingen rond de totstandkoming van de wet je gaan duizelen: er is een tijdlijn aangemaakt met een overzicht van alle relevante ontwikkelingen.

Wet op de rijksinspecties

Beeld van de stoelen in de Tweede Kamer

Deadline aanmelden stageproject Inspectiewissel in zicht

Tot 7 juli kun je je nog aanmelden voor een kijkje in de keuken bij een andere toezichthouder. Inspectiewissel is een uitwisselingsprogramma waarbij je één dag meeloopt bij een andere inspectie en een collega één dag meeloopt met jou. Er zijn inmiddels 41 aanmeldingen van 15 verschillende toezichthouders, dus er valt wat te kiezen. 

Delenderwijs InspectieWissel

Inspectiewissel

Toekenning vierde onderzoeksproject NWO

‘De samenleving is veranderd en het toezicht moet dus ook veranderen’. Aldus prof. dr. Judith van Erp, projectleider van het nieuwe onderzoek in het programma Vernieuwing van Toezicht. Dat programma richt zich op de inhoud en de organisatie van het vak toezicht. Vanuit de drie eerder toegekende projecten is dit vierde project opgezet, om de gegenereerde kennis over vernieuwing van toezicht te kunnen samenvoegen en te benutten. Vier universiteiten werken in het project samen met rijkstoezichthouders en andere maatschappelijke organisaties. NWO voert het programma uit in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda.

Nieuw kennisbenuttingsproject binnen onderzoeksprogramma Vernieuwing van toezicht

Wetenschap
Beeld: ©Dan Dimmock Unsplash

Berichten uit de Inspectieraad op Netwerk Publiek Toezicht

Ongeveer iedere maand komt de Inspectieraad, het gremium van de hoofden van de aangesloten inspecties, bijeen. Na afloop koppelen de leden in de eigen organisatie terug wat er besproken is. Daarnaast staat er sinds kort op het Netwerk Publiek Toezicht een korte terugkoppeling van iedere bijeenkomst; weer een reden om het netwerk actief te gebruiken of je aan te melden als je nog geen lid bent. 

Netwerk Publiek Toezicht

Groepsfoto IG's Rotterdam juni 2023

Lintje voor voormalig voorzitter Inspectieraad Jan van den Bos

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, zo mag Jan van den Bos zich voortaan noemen nadat burgemeester Aboutaleb hem het bijbehorende lintje opspeldde. De voormalig voorzitter van de Inspectieraad kreeg de onderscheiding omdat hij zich, naast zijn werk als leidinggevende bij de overheid, in zijn vrije tijd altijd actief heeft ingezet voor maatschappelijke organisaties, zoals ROC Da Vinci, het Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam en GGZ Westelijk Noord Brabant.

Voormalig voorzitter Inspectieraad Jan van den Bos geridderd

Jan van den Bos krijgt onderscheiding van burgemeester Aboutaleb
Beeld: ©Levien Willemse / Levien Willemse