foto van een spinnenweb
Beeld: Shannon Potter op Unsplash

Nieuwsbrief september 2023: nazomeren en een interessante herfst

De zomer ligt inmiddels achter ons, we namen er op het Scheveningse strand afscheid van: de nazomerbijeenkomst voor de aangesloten netwerken was leerzaam, gezellig en vooral een blijk van waardering voor de inzet van onze Inspectieraad netwerken. Er staat een spannende herfst voor de deur met nieuwe verkiezingen. Die dwarsbomen in ieder geval niet de voor de inspectiewereld zo belangrijke voorbereiding van de kaderwet op de rijksinspecties: de Tweede Kamer heeft op 12 september besloten dat het onderwerp niet controversieel is. Dat betekent dat bijvoorbeeld de internetconsultatie kan doorgaan, waarbij burgers de kans hebben hun commentaar op de wet in te brengen. 

Win met jouw project de Innovatieprijs voor handhaving en toezicht

Oproep… Werk jij aan een vernieuwend project binnen toezicht en handhaving? Draagt dat project uiteindelijk bij aan een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu? Dien dan een voorstel in voor de Innovatieprijs voor handhaving en toezicht. De drie organisatoren, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide, willen met deze prijs stimuleren dat er voortdurend innovatie plaats vindt binnen toezicht en handhaving. Indiening is mogelijk tot 1 februari 2024.

Verkiezingen Handhaving en Toezicht

Uitsnede van oorkonde Innovatieprijs

Nazomerbijeenkomst: bedankt, netwerken van de Inspectieraad!

De Inspecteurs-generaal, de hoofden communicatie, de onderzoekers uit het wetenschappelijk programma, de management-assistenten: dat zijn maar enkele van onze netwerken in de toezichtswereld. Het Bureau Inspectieraad wil al die mensen in het toezicht die via zo’n netwerk bijdragen aan de missie van de Inspectieraad, op een passende wijze bedanken. Dat deden we op het strand van Scheveningen. Daarvóór hadden verschillende netwerken zoals de Inspectieraad zelf eerst nog een regulier overleg. Men kwam weer samen voor een presentatie van de drie onderzoeksprojecten uit het programma Vernieuwing van Toezicht, dat financiering krijgt vanuit de Nationale Wetenschapsagenda van NWO. De beloofde barbecue werd noodgedwongen teruggebracht tot een format dat beter bij het onstuimige weer paste: een heerlijk buffet met volop gelegenheid om in informele sfeer bij te praten met collega’s van andere netwerken.

Nazomerbijeenkomst 2023 LinkedIn

Nazomerbijeenkomst 2023

Pilot Leertraject Strategisch Toezicht van start

Afgelopen zomer heeft de Inspectieraad besloten om het Leertraject Strategisch Toezicht (LST) over een andere boeg te gooien. Op 26 september is een start gemaakt met de nieuwe opzet. Het LST wil inspectiemedewerkers een nieuwe kijk op toezicht meegeven. Het leertraject begeleidt hen in de ontwikkeling van probleemoplossend denkvermogen en in de vergroting van strategisch inzicht. Zo kunnen de deelnemers complexe toezichtsvraagstukken aanpakken en in hun denken succesvol de overstap van handhaving naar toezicht te maken. Deelnemers uit vrijwel alle inspecties doen mee aan de pilot, zestien in totaal. In december wordt de pilot geëvalueerd; begin 2024 volgt meer informatie over het leertraject van het nieuwe jaar.

Leertraject Strategisch Toezicht

Het regent boeken op man

Toezichtfestival scoort 8+

Bezoekers zijn dik tevreden over het Toezichtfestival, dat de Inspectieraad op 20 juni organiseerde. Dat blijkt, met een overall score van ruim een acht, uit de evaluatieformulieren die zijn ingestuurd. De goede cijfers voor de verschillende onderdelen ondersteunen al de positieve impressie direct na afloop van het festival. De enige kanttekening is het hoge aantal 'no shows': 79 bezoekers zijn zonder bericht weggebleven, wat ten koste gaat van het budget, en vooral: heel zuur voor de mensen die op de wachtlijst stonden.

Toezichtfestival 2023 scoort rapportcijfer 8+

Beeld: ©Paul Voorham

Afsluiting succesvol PTT leertraject voor topbestuurders

‘PTT heeft me laten zien hoe groot de diversiteit tussen de verschillende toezichthouders is, maar tegelijkertijd ook hoe groot de overeenkomsten tussen de inspecties zijn,' aldus een tevreden deelnemer aan het Programma Top Toezichthouders. In 2022 werd al voorzichtig gebouwd aan een nieuwe pijler van de Academie voor Toezicht, middels een pilot van een programma voor inspecteurs-generaal en andere topbestuurders van toezichthouders. Afgelopen juli konden de veertien deelnemers van het eerste echte Programma Top Toezichthouders hun leertraject succesvol afronden, na een intensieve dag met onder meer intervisie en een gesprek met Alexander Pechtold. Naar verwachting komt er in 2024 weer een nieuwe editie van het PTT leertraject.

Inspirerende bijeenkomst sluit succesvol PTT leertraject af

Enkele besneeuwde bergtoppen