Factsheet LST 2024

In het Leertraject Strategisch Toezicht staan strategische vraagstukken rondom vernieuwing van toezicht centraal. In het leertraject komen actuele vraagstukken en strategieontwikkeling aan bod in relatie tot een voortdurend veranderende maatschappelijke context.

Hoe ziet het leertraject eruit?

•    Duur: 5 dagen en een slotbijeenkomst (dagdeel), verspreid over ongeveer 3 maanden.
•    Groepsgrootte: maximaal 17
•    Locatie: Utrecht
•    Studielast: ongeveer een halve dag per week. Naast het bijwonen van de bijeenkomsten moet je rekening houden met zelfstudie, voorbereiding op bijeenkomsten, leer/werkcontact met collega deelnemers en reflectie op eigen handelen.
•    Literatuur: verplichte en facultatieve artikelen beschikbaar via Elektronische Leeromgeving.
•    Kosten 2024: 750 euro 

Opzet

De nieuwe kijk op het vak van toezichthouder is dat het niet meer alleen gaat om het controleren en handhaven van regels en wetten, maar ook om het dienen van publieke belangen. Dit betekent dat toezichthouders een bredere verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat bijvoorbeeld de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd blijven, en dat zij zich meer bezighouden met problemen voorkomen in plaats van achteraf sanctioneren. Kortweg, ‘van handhaving naar toezicht’.

Daarnaast vraagt het vak van toezichthouder om meer strategisch inzicht, omdat toezichtvraagstukken steeds complexer worden en er vaak meerdere belangen spelen die in balans moeten worden gebracht. Het Leertraject Strategisch Toezicht gaat over de betekenis, positie en de kwaliteit van toezicht en over de innovatie in het toezicht.

De inhoud van het leertraject bestaat uit toezicht theorie en bijbehorende casuïstiek. Deelnemers worden uitgedaagd het geleerde op aangeboden en/of eigen casuïstiek toe te passen. Het leertraject biedt ruimte voor intervisie en netwerken. Docenten komen uit de inspecties zelf.

Modules:

Het leertraject behandelt complexe toezichtvraagstukken in relatie tot een voortdurend veranderende maatschappelijke context aan de hand van zes modules:
1.    Functies van toezicht in Nederland: waar staan we nu?
2.    De benadering van Sparrow en van Moore: effecten van toezicht centraal!
3.    Risico,- en systeemanalyse: complexe vraagstukken ontleden
4.    Interventiestrategie en gedrag: over wortels en stokken
5.    Maatschappelijke oriëntatie: in het publiek belang
6.    Toezicht en beleid: onafhankelijkheid in de praktijk

Wat is de opbrengst voor de deelnemer?

Het leertraject versterkt de kennis over toezicht. Deelnemers verkennen nieuwe toezichtvelden en ontwikkelen visievorming over strategische vraagstukken. Daarbij bouwen ze een netwerk op met collega’s in vergelijkbare rollen bij andere toezichthouders.

Deelnemers kunnen het belang van effectief toezicht uitleggen en instrumenten voor effectief toezicht toepassen. Ze begrijpen het belang van de rolopvatting van toezichthouders en hoe deze tot uiting komt in de reflectieve functie van toezicht en in het definiëren en behartigen van publieke belangen. Ze hebben kennis van methodieken en wetenschappelijke inzichten bij het verbeteren van toezicht, zoals uit de gedragswetenschap, en ze worden uitgedaagd om die verder te verkennen.

Wat is de opbrengst voor de organisatie?

Het Leertraject Strategisch Toezicht wil inspectiemedewerkers een nieuwe kijk op toezicht meegeven. Ze ontwikkelen hun probleemoplossend denkvermogen en vergroten hun strategisch inzicht, zodat zij complexe toezichtvraagstukken kunnen aanpakken en in hun denken de stap ‘van handhaving naar toezicht’ succesvol kunnen maken.

De toegevoegde waarde van de leertrajecten van de Academie voor Toezicht zit erin dat ze gericht zijn op de praktijk en op de ontwikkeling van een netwerk in het toezicht. Doel is dat deelnemers na het Leertraject Strategisch Toezicht niet alleen kennis hebben van de actuele toezichttheorieën maar deze ook kunnen toepassen in hun werk. Deelnemers weten hoe ze hun taakopvatting als inspecteur kunnen verbreden en hoe ze kunnen bijdragen aan de externe oriëntatie en reflectieve functie van hun inspectie.

Voor wie is het leertraject bestemd?

Dit leertraject is voor medewerkers van toezichthouders vanaf schaal 10 die meer verdieping zoeken in het toezicht. Centrale vraag is: wat maakt jou een strategisch toezichthouder? Van deelnemers wordt verwacht dat zij actief participeren in het leertraject.

De Inspectieraad stimuleert deelnemers om zich al tijdens het leertraject actief in te zetten voor de ontwikkeling van strategisch toezicht. Dit houdt in dat zij tijdens en na afloop van het leertraject kunnen aansluiten bij het Toezicht Innovatie Netwerk en dat zij binnen hun eigen inspectie kunnen bijdragen aan de kwaliteit en innovatie van toezicht.

Hoe kun je je inschrijven?

De inschrijving loopt via de AvT-contactpersonen van de inspecties. Bij vragen kun je contact opnemen met Bureau Inspectieraad: academievoortoezicht@inspectieraad.nl.