Onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht krijgt vorm

Vanuit de Nationale Wetenschapsagenda wordt in samenwerking met de Inspectieraad en het Markttoezichthoudersberaad het programma Vernieuwing van Toezicht in de steigers gezet. Dit programma richt zich op fundamentele vragen en opgaven voor de toekomst van overheidstoezicht, op thema’s als kwaliteit en effectiviteit en gezag en legitimiteit. Uit zeventien vooraanmeldingen is nu een shortlist van acht onderzoeksvoorstellen over. Dit voorjaar wordt duidelijk welke drie voorstellen met financiering vanuit de Inspectieraad en de NWO zullen worden uitgevoerd.

Vooraanmeldingen

Vorig jaar konden onderzoeksconsortia van onderzoekers en toezichthouders voorstellen indienen voor het programma en de daaraan verbonden subsidies. Dat resulteerde in maar liefst zeventien vooraanmeldingen, met een breed scala aan interessante onderzoeks-ideeën. Een speciale beoordelingscommissie heeft deze aanmeldingen voorzien van een positief dan wel negatief advies voor een definitief voorstel.

Shortlist

Dit leidde vorige maand tot een shortlist van acht voorstellen, waaruit de beoordelingscommissie er uiteindelijk drie moet kiezen. Zij doet dit mede aan de hand van een beoordeling van de voorstellen door referenten. Dat traject start binnenkort. Medio mei van dit jaar moet duidelijk zijn welke drie voorstellen zullen worden gehonoreerd en welke onderzoeksconsortia de komende vier à vijf jaar met financiering vanuit de Inspectieraad en de NWO onderzoek gaan doen naar de Vernieuwing van Toezicht.

Meer informatie

Voor meer informatie zie ook: Startpagina - Programma Vernieuwing Toezicht - Netwerk Publiek Toezicht . Nog geen lid van het Netwerk Publiek Toezicht? Klik dan hier om u te registeren.