Project 'Functieruil'

Vanuit het Programma Innovatie Toezicht organiseert de Inspectieraad de komende periode een aantal activiteiten om de ontwikkeling van het vak ‘toezicht’ te stimuleren. Eén onderdeel daarvan is het project ‘Functieruil’.
Eerder gaven deelnemende inspecteurs aan verschillende leertrajecten bij de Academie voor Toezicht aan uitwisseling met andere inspecties niet alleen interessant maar vooral leerzaam te vinden. Ook op het jaarlijkse Toezichtfestival is dit een vaak gehoorde wens. Inspecteurs ervaren het intensief samenwerken en delen van kennis als iets waarmee de vakbekwaamheid binnen het toezichtsvak wordt vergroot.

Flexpool

Eén van de activiteiten in het kader van  ‘functieruil’ is een flexpool waarbij inspecteurs tijdelijk worden uitgeleend aan een andere inspectie. De flexpool kan zowel de inspectie als de deelnemende inspecteur veel opleveren. Zo draagt het onder meer bij aan het vergroten van kennis, ervaring en netwerk.

Nieuw leertraject

Daarnaast zal vanuit de Academie voor Toezicht een nieuw leertraject worden ontwikkeld voor ervaren inspecteurs. Hierin staat bezinning op het vak van inspecteur, over de grenzen van de eigen inspectie, centraal. Maar ook leren van verschillende toezichtspraktijken in andere inspecties en de opgedane inzichten en ervaringen integreren in de eigen beroepspraktijk.

Makelaarsrol

Tenslotte is het de bedoeling om een actieve makelaarsrol te vervullen bij ‘functieruil’ in het vak van toezicht. Het met elkaar in contact brengen van collega’s gebeurt o.a. online via het Netwerk Publiek Toezicht. Om dit alles te kunnen doen is er een financiële bijdrage ontvangen van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk.

Informatie

Wie meer informatie wil over het project kan contact opnemen met Sanne Slegtenhorst.