Hoogtepunten van het 24-uurtje voor docenten en begeleiders

Presentaties, werksessies en netwerken. Het zat allemaal in het etmaal dat zo’n achttien docenten en leerbegeleiders van de Academie voor Toezicht (AVT) onlangs met elkaar doorbrachten. Naast aandacht voor praktische en didactische aspecten van het vak stond ook een inhoudelijke ‘update’ van het toezichtvak op het programma.

Kracht van samenwerken en kennis delen

De eerste uren van het 24-uurtje waren gereserveerd voor presentaties door direct betrokkenen bij de Academie. Teusjan Vlot, hoofd Bureau Inspectieraad (BIR) lichtte bijvoorbeeld de relatie tussen Bureau Inspectieraad en de Academie toe. De AVT is onderdeel van dit BIR.

Hadewych van Kempen, strategisch kennisadviseur bij BIR, onderstreepte vervolgens het belang van kennis (delen) als instrument bij de ontwikkeling en innovatie van toezicht. En ook hoe moeilijk dit is. Naast kennis- en publieksbijeenkomsten, noemde ze het Netwerk Publiek Toezicht als belangrijk middel. In dit netwerk werken toezichtsorganisaties samen om veranderingen binnen de individuele organisaties te versterken en ondersteunen. 

Ytzen Renema, senior adviseur Leren en Ontwikkelen/Professionalisering bij BIR vertelde tenslotte over het thema professionalisering. Hij ging in het bijzonder in op het project Kritische Beroepssituaties: situaties in het toezicht waar kaders niet volstaan en het aankomt op de eigen beoordelingsvermogen en intuïtie van de inspecteur. De deelnemers herkenden veel in de genoemde voorbeelden.

Evalueren en effect meten

Vanaf de vroege avond was de vloer voor externe experts. Stephan Obdeijn van EMC Performance evalueert elk half jaar met de Academie voor Toezicht het Leertraject Startende Inspecteur en het Leertraject Strategisch Toezicht. Hij nam iedereen  mee in de vijf niveaus van evalueren en gaf de groep ook inkijk in resultaten en bevindingen van beide leertrajecten. Aan de hand van een aantal vragen gingen deelnemers hierna in groepjes aan de slag wat leidde tot een aantal praktische aanbevelingen. Bij het aansluitende gezamenlijk diner kon iedereen naar hartenlust bijpraten met elkaar.

Toezicht met maatschappelijke meerwaarde

Hoe kun je als inspectie écht maatschappelijke meerwaarde leveren? Die vraag stond de volgende ochtend centraal. Ian Leistikow, bijzonder Hoogleraar ‘Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft hiervoor een model bedacht. Dit model bestaat uit vier perspectieven en acht stappen. In zijn eigen woorden: “Een handvat om een toezichtstrategie te bepalen die aantoonbaar bijdraagt aan kwaliteit en veiligheid van zorg.” Meer over dit model en de acht stappen zijn te lezen in ‘The proof of the pudding – De waarde van overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg’.

Leren en ontwikkelen

Ella Kwakkestein en Hens Galjaard van LinQue Consult sloten het 24-uurtje af. Kwakkestein nam de groep mee in de verschillende manieren van lesgeven volgens de Roos van Leary. De Roos van Leary is een communicatiemodel voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. Galjaard ging in op een aantal manieren van denken die van invloed zijn op het ontwikkel- en leerproces van mensen. Naast talenten en vaardigheden is ook onze mindset bepalend voor succes.

Opbrengsten en inzichten

Alle bevindingen door deelnemers, opbrengsten en inzichten van het 24-uurtje zijn input voor verbeteringen in en rondom de organisatie, begeleiding en inhoud van leertrajecten van de Academie voor Toezicht.