Certificaat binnen, en nu doorrrr!

De deelnemers aan de derde groep van het Leertraject Strategisch Toezicht (LST) hebben hun traject maandagmiddag 9 december officieel afgerond. Wim Bargerbos, inspecteur-generaal van de Inspectie Veiligheid Defensie reikte namens de Inspectieraad de certificaten uit. De deelnemers gaan, samen met collega’s uit de eerste en tweede groep, het geleerde in netwerkverband in praktijk brengen bij de inspecties.

Spanningen opzoeken

Tijdens de slotmiddag presenteerden de zeventien deelnemers hun leerervaringen. Ze gebruikten daarbij een vernieuwende werkvorm met… gekleurde m&m’s. Ze memoreerden onder meer het geleerde dat je voor verandering en vernieuwing spanningen niet moet vermijden maar juist moet opzoeken. Ook gaven ze aan bij uitstek veel van elkaar geleerd te hebben. Daarnaast presenteerden ze hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het innovatienetwerk.

Elkaar vinden

Teusjan Vlot, algemeen secretaris van de Inspectieraad en hoofd van de Academie voor Toezicht: “Het is mooi om te zien dat elke groep uit het leertraject een eigen kleur en dynamiek heeft, maar dat de deelnemers van de verschillende groepen elkaar toch herkennen op de inhoud. En dat is de innovatie in de wijze waarop we toezichtarrangementen op een specifiek toezichtdomeinen ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Dat is van groot belang voor de bredere vernieuwing van het toezicht. Hoe betrek je ondertoezichtstaanden bij het ontwerp? Welke rol kunnen burgerinitiatieven en onderzoeksjournalisten spelen? Hoe organiseer je samenwerking tussen verschillende toezichthouders licht en toch ook stevig? Allemaal vragen die in dit kader relevant zijn en in het traject aan de orde zijn gekomen.”
 

Pauze

Het Leertraject Strategisch Toezicht maakt, na drie pilotgroepen, even een pas op de plaats. Dit voorjaar wordt LST geëvalueerd en bekeken hoe het vervolg optimaal kan aansluiten bij het innovatienetwerk in wording.