Academie voor Toezicht en NWO lanceren onderzoeksprogramma

De Academie voor Toezicht (AvT) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) lanceren een onderzoeksprogramma over Vernieuwing van Toezicht. Dit doen zij op initiatief van de samenwerkende Nederlandse rijksinspecties en de markttoezichthouders. Het programma valt binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Call voor proposals

Begin februari publiceert NWO een zogeheten call for proposals met daarin de voorwaarden voor onderzoeksvoorstellen en informatie over de selectieprocedure. Onderzoekers én toezichthouders worden gevraagd zich te verenigen in onderzoeksconsortia. Als onderdeel van het Toezichtfestival kunnen zij op een matchmaking-bijeenkomst elkaar ontmoeten en de mogelijkheden voor de vorming van consortia verkennen. Dit festival is op dinsdag 24 maart in DeFabrique in Maarssen.

Nu al aan de slag!

Toezichthouders kunnen nu al nadenken over wat zij aan onderwerpen willen inbrengen en welke bestaande coalities en samenwerkingsverbanden benut kunnen worden voor consortiumvorming. Op 11 februari van 13:00 tot 15:00 is op een centrale locatie in Utrecht een informatiebijeenkomst over participatie in het programma. Aanmelden hiervoor kan via academievoortoezicht@inspectieraad.nl. De Academie voor Toezicht is beschikbaar om partijen aan elkaar te koppelen. Gebruik daarvoor hetzelfde mailadres.

Themaclusters

Het onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht richt zich op fundamentele, domeinoverstijgende vragen die gepaard gaan aan het vak van toezicht in een veranderende maatschappij. Centraal staan onderzoeksthema’s die gebaseerd zijn op de Wetenschapsagenda toezicht die in 2018 is gepresenteerd. Deze thema’s zijn geclusterd in:

  • Legitimiteit en gezag van toezicht in een complexe samenleving
  • Kwaliteit en professionaliteit van toezicht
  • Maatschappelijke verantwoording over de publieke waarde(n) van toezicht

Drie consortia

Onderzoekers en toezichthouders worden uitgedaagd om samen tot prikkelende innovatieve onderzoeksvoorstellen te komen. In het programma zijn financiële middelen beschikbaar voor drie interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia en een overkoepelend project.

Vervolg

Nieuwsgierig naar meer informatie? Klik dan hier voor een uitgebreider document.

Zodra de call for proposals wordt gepubliceerd en er meer bekend is over de matchmakingsbijeenkomst zullen NWO en de Academie voor Toezicht dit bekend maken. Wilt u op de hoogte gehouden worden, meld u dan aan via academievoortoezicht@inspectieraad.nl