foto van een spinnenweb
Beeld: Shannon Potter op Unsplash

Nieuwsbrief april 2021

De  samenwerkende rijksinspecties zijn de afgelopen periode actief naar buiten getreden over de bijdrage die inspecties kunnen leveren aan het herstel van publiek vertrouwen in de overheid en dat is terug te zien in deze nieuwsbrief. Hierin aandacht voor de brief van de Inspectieraad aan informateur Herman Tjeenk Willink en voor twee interviews in ToeZine: een vraaggesprek met de voorzitter van de Inspectieraad Jan van den Bos en een interview met algemeen secretaris Yvonne Verzijden. Daarnaast artikelen over de gloednieuwe presentatie Het inspectielandschap van Nederland; nut en noodzaaak van het Netwerk Publiek Toezicht, de besloten community voor toezichtprofessionals in overheidsdienst; de terugblik van Bureau Inspectieraad op een bijzonder 2020; en de digitale publicatie Kritische Beroepssituaties met daarin verhalen uit de toezichtpraktijk. En tot slot aandacht voor het Toezicht Innovatienetwerk (TIN).

Brief aan de informateur

De Inspectieraad stuurde een brief aan informateur mr. Herman Tjeenk Willink. Hierin schetst de Inspectieraad wat de rijksinspecties kunnen bijdragen aan het vergroten van het publieke vertrouwen in het functioneren van de overheid. En wat er voor nodig is om die rol ook echt te kunnen waarmaken. Lees verder:

Brief aan de informateur

Foto van de Hofvijver en het Binnenhof

Het Inspectielandschap van Nederland

De gloednieuwe presentatie Inspectielandschap geeft een kort en bondig overzicht van de kerngegevens van de Nederlandse inspecties. Klik voor de link:

Het inspectielandschap van Nederland

Overzichtsbeeld presentatie Inspectielandschap
Beeld: Mr. Prezident

Interviews in ToeZine

In ToeZine verschenen in maart twee interviews met mensen van de Inspectieraad over onafhankelijkheid en publiek vertrouwen. Voor het interview met voorzitter Jan van den Bos klikt u hier. Voor het vraaggesprek met algemeen secretaris Yvonne Verzijden klikt u hier.

foto van een camera met microfoon

Publicatie Kritische Beroepssituaties

In de vorige nieuwsbrief besteedden we aandacht aan de gesprekken binnen inspecties over kritische beroepssituaties. Inmiddels is een digitale verhalenbundel beschikbaar voor toezichtmedewerkers binnen de (rijks)overheid. Lees meer:

Verhalen over kritische beroepssituaties als basis voor gesprek

uitsnede van de voorkant van de publicatie 'Kritische Beroepssituaties in het toezicht - Hoe weet je dat je het goed doet in je werk?'

Toezicht Innovatienetwerk (TIN) nu ook naar buiten

Senior inspecteurs uit alle rijksinspecties komen als change agents periodiek bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen. Dit Toezicht Innovatienetwerk is nu klaar om ook anderen te ondersteunen. Lees meer:

Toezine: artikel over Toezicht Innovatie Netwerk (TIN) 6 april 2021

foto van een hand die ontvangende handen tegemoet komt