foto van een spinnenweb
Beeld: Shannon Potter op Unsplash

Nieuwsbrief maart 2023: de onafhankelijkheid van toezicht

In deze eerste nieuwbrief van 2023 natuurlijk aandacht voor het interview dat Alida Oppers zeer recent gaf voor ToeZine. Zij geeft daarin de visie weer van de Inspectieraad op de noodzaak en vooral meerwaarde van onafhankelijk toezicht. Extra actueel vanwege twee voor de Inspectieraad zeer relevante documenten die de afgelopen periode verschenen: het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen en de kabinetsreactie op de initiatiefnota over de onafhankelijkheid van rijksinspecties van Pieter Omtzigt.

Met het jaarverslag blikken we terug op 2022 en we kijken vooruit naar het Toezichtfestival dat dit jaar op 20 juni plaatsvindt. Sinds kort is de vernieuwde uitgave van het handboek Toezicht verkrijgbaar. En het project Inspectiewissel gaat inspectiemedewerkers op een gestructureerde manier de mogelijkheid geven om een dag stage te lopen bij een andere rijksinspectie. Grijp die kans want het is leuk én leerzaam om bij de buren te gluren. 

Interview over onafhankelijkheid inspecties met Alida Oppers

‘Als we die rol echt goed in willen vullen voor Nederland, dan moeten we daarvoor de ruimte kunnen nemen. Daarbij past een grotere onafhankelijkheid van onze respectievelijke departementen en de politiek.’ Zo reageert Alida Oppers, voorzitter van de Inspectieraad, op de vraag hoe inspecties meer toegevoegde waarde kunnen bieden voor de maatschappij. In het blad ToeZine gaat ze in op de Wet op de Rijksinspecties die in de maak is: hoe moet onafhankelijkheid er onder die wet gaan uitzien? ‘Wees nou blij dat er, naast al die ambtenaren in die torens in Den Haag, ook duizenden mensen van inspecties rondlopen in bedrijven, scholen en zorgstellingen. Dat zijn ook de ogen en de oren van de minister. Zie dat als een verrijking.’

Toezine: onafhankelijke inspecties

foto van Alida Oppers
Beeld: Paul Voorham

Toezichtfestival dinsdag 20 juni

Op dinsdag 20 juni vindt het Toezichtfestival plaats in het Theater Gooiland in Hilversum. Het jaarlijkse festival wil bevorderen dat iedereen werkzaam in het toezicht van elkaar kan leren en elkaar kan ontmoeten. Het thema is dit jaar ‘Over grenzen’: wanneer stap je over grenzen heen voor onderlinge samenwerking en het publieke belang? Hoe doe je dat? Hoe helpen de grenzen van het wettelijk kader in je werk? Registreer je nu voor deelname aan het Toezichtfestival! 

Toezichtfestival

Toezichtfestival 2023

Rapport “Groningers boven gas” pleit ook voor versterking positie toezichthouder

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen kwam vrijdag 24 februari naar buiten met haar rapport “Groningers boven gas”. Het bijna 2000-pagina’s tellende rapport biedt een feitenreconstructie, conclusies en 11 aanbevelingen. De eerste vier betreffen de verbetering van de situatie van getroffen Groningers en de regio. Aanbeveling 5 luidt: “Versterk de rol van de toezichthouder”. De Inspectieraad ervaart dit als grote steun in de rug voor de wettelijke borging van de onafhankelijkheid van inspecties.

Rapport “Groningers boven gas” pleit ook voor versterking positie toezichthouder

Uitsnede van de cover van het onderzoeksrapport Groningers boven gas

Jaarverslag Inspectieraad 2022

Samen steeds sterker voor toezicht. Onder die noemer blikt de Inspectieraad terug op 2022. Na twee jaren van beperkingen vanwege Corona, waren er in 2022 weer meer mogelijkheden om elkaar op allerlei manieren te ontmoeten. Als netwerkorganisatie constateert de Inspectieraad dan ook met veel genoegen dat al die harde werkers binnen het toezicht steeds meer samen pal staan voor het instituut toezicht. 

Samen steeds sterker voor toezicht. De Inspectieraad kijkt terug op 2022

Jaarverslag 2022 uitsnede

Stageproject Inspectiewissel: leren van én met een collega

Heb je altijd al een kijkje willen nemen bij een andere toezichthouder? Benieuwd hoe je collega werkt? Dit najaar bieden we je die mogelijkheid met Inspectiewissel: een uitwisselingsprogramma waarbij je één dag meeloopt bij een andere inspectie en een collega één dag meeloopt met jou. Aanmelden kan tot en met vrijdag 7 juli. Inspectiewissel is een initiatief van Bureau Inspectieraad, met steun van het A+O fonds Rijk.

Stageproject Inspectiewissel: Leren van én met een collega

Close-up van een treinwissel

Kabinetsreactie is nieuwe stap op weg naar de Wet op de rijksinspecties

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op vrijdag 17 februari de kabinetsreactie op de initiatiefnota van Pieter Omtzigt over de versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspecties naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee is een nieuwe belangrijke stap gezet op weg naar de Wet op de rijksinspecties die in het coalitieakkoord is aangekondigd. 

Nieuwe stap op weg naar de Wet op de rijksinspecties

Beeld van de stoelen in de Tweede Kamer

Geactualiseerde versie handboek Toezicht

In februari is de geactualiseerde versie van de Kluweruitgave Toezicht; Beschouwingen over inspecties en autoriteiten verschenen. Deze tweede editie van het handboek, waarvan ook de Academie voor Toezicht gebruik maakt, is met intensieve medewerking vanuit Bureau Inspectieraad tot stand gekomen. Erwin Muller, Heinrich Winter en Femke de Vries vormden de redactie, ondersteund door Hadewych van Kempen. Het boek biedt basiskennis over toezicht in Nederland vanuit verschillende perspectieven. Tijdens een lunch met redactie en auteurs op 26 april zal het boek officieel aan de voorzitter van de Inspectieraad, Alida Oppers, worden aangeboden.

Handboek Toezicht

Handboek Toezicht