foto van een spinnenweb
Beeld: Shannon Potter op Unsplash

Nieuwsbrief maart 2024: lentenummer

De lente is een periode van ontluiken: dat geldt zeker wat betreft activiteiten vanuit de Inspectieraad. In juni moet het Toezichtfestival weer tot volle bloei komen en daarvoor is voedingswater nodig vanuit de inspecties: ben jij enthousiast over een bepaalde samenwerking, een project, een innovatieve methode en wil je dat delen? Dan heb je nog net een paar dagen om een voorstel in te dienen. Een ander zaadje, dat vorig jaar al is geplant en prachtig bleek te zijn, zal ook dit jaar weer opkomen: we gaan het stageproject InspectieWissel voor de tweede keer uitvoeren. En wanneer komt de Wet op de rijksinspecties nou eens tot volle wasdom? Wel, binnenkort kan iedereen zijn zegje doen over het wetsvoorstel, wanneer de internetconsultatie opengaat. 

Nog enkele dagen om een voorstel in te dienen voor het Toezichtfestival!

Toezicht: lekker belangrijk?! Dat is het thema van het komende Toezichtfestival en dat kun jij mede vormgeven. Je kunt nog tot en met maandag 11 maart ideeën indienen voor een college, debat, workshop of een stand op het inspiratieplein. Dus heb je een goed voorbeeld van ‘lekker belangrijk’ toezicht, wil je iets delen, laten zien of bespreken met collega’s? Dien snel een voorstel in. Een programmaraad met vertegenwoordigers uit toezichtorganisaties kiest uit jullie voorstellen een afgewogen programma voor het festival op dinsdag 18 juni. Ook zal de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht worden uitgereikt én kun je stemmen op de festivalfavoriet.

Toezichtfestival

Beeld: ©Paul Voorham

Aanmelden voor stageproject InspectieWissel editie 2024

Vorig jaar was het een doorslaand succes, met 82 deelnemers van 22 organisaties: InspectieWissel, het stageproject waarbij je leert van andere toezichthouders en je je netwerk in het toezicht verder opbouwt. We gaan op herhaling in 2024! Je gaat met InspectieWissel één dag op stage en één dag ontvang je een collega van een andere inspectie. De aanmelding loopt via bureau Delenderwijs. Het A+O fonds Rijk gaf er met een subsidie weer blijk van het project een warm hart toe te dragen en ook de verzamelde ondernemingsraden van de rijksinspecties doen mee.  

Delenderwijs InspectieWissel

Close-up van een treinwissel

Internetconsultatie Wet op de rijksinspecties

In januari heeft de Inspectieraad er middels een brief aan de informateur op aangedrongen om vooral door te gaan met de voorbereiding van de Wet op de rijksinspecties. De concepttekst voor die wet is inmiddels gereed en door het Ministerie van BZK verspreid voor interdepartementale afstemming. Dat geeft ook rijksinspecties en de Inspectieraad de gelegenheid voor een inhoudelijke reactie. Naar verwachting gaat het wetsvoorstel begin april naar de Ministerraad om daarna medio april onderwerp te zijn van de Internetconsultatie.

Wet op de rijksinspecties

Beeld van de stoelen in de Tweede Kamer

Vernieuwd LSI gaat feestelijk van start

Het Leertraject Startende Inspecteur is vernieuwd en dat vieren we. Vorig jaar is hard gewerkt aan een vernieuwing van het LSI, met onder andere de introductie van het reflectiedossier. Verschillende onderdelen van het LSI zijn weer helemaal geactualiseerd. Met gepaste trots maken we er een feestje van, op dinsdag 19 maart, samen met de LSI-docenten, de deelnemers van de pilot groep, de leden van de klankbordgroep en de IG’s uit de werkgroep Academie van Toezicht. Groep 7-2024 is de eerste groep die in mei start met de vernieuwde versie van LSI. 

Leertraject Startende Inspecteur

LSI feestje

Seminar Datavakmanschap voor inspecteurs

De ILT heeft een basismodule Datavakmanschap voor inspecteurs ontwikkeld. In deze tijd van digitalisering is het essentieel dat medewerkers weten hoe ze met data en informatie meer resultaat kunnen halen. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk die bij een inspectiedienst of uitvoeringsorganisatie werkt. Tijdens deze middag, op donderdag 25 april in de Jaarbeurs Utrecht, gaan inspecteurs samen met een businessconsultant aan de slag met de oplossing van een concreet vraagstuk. 

Bijeenkomst Datavakmanschap 25.4.2024

Toetsenbord met cijfers die data verbeelden

Driemaal Leertraject Strategisch Toezicht in 2024

Het Leertraject Strategisch Toezicht (LST) is weer gestart, na een geslaagde pilot eind 2023. Voor 2024 zijn drie groepen gepland, op 27 februari startte de eerste groep. 17 deelnemers uit 11 inspecties duiken de komende tijd in strategische toezichtvraagstukken en leren zo van en met elkaar over de ontwikkeling van toezicht. Over enkele weken start de tweede groep, na de zomer groep drie. De groepen zitten allemaal al vol, dus aanmelden kan alleen nog voor de wachtlijst. De inschrijving loopt via de Academie voor Toezicht-contactpersonen van de inspecties.

Leertraject Strategisch Toezicht

Het regent boeken op man