foto van een spinnenweb
Beeld: Shannon Potter op Unsplash

Nieuwsbrief december 2022: een jubileumjaar met veel aandacht voor onafhankelijkheid

In deze laatste nieuwsbrief van 2022 veel aandacht voor onafhankelijkheid van toezicht. Het kwam naar voren tijdens het terugblikken naar 15 jaar Inspectieraad. We reizen terug in de tijd met een mooie jubileumpodcast met de leiders van toen en nu en in het dubbelinterview in ToeZine. Verder is er een compleet nieuw seizoen van de podcast serie de Toekomst van Toezicht te beluisteren. Dit keer afleveringen met Bart Snels (IBTD), Annemiek van Bolhuis (ANVS) en Wim Bargerbos (IVD). De ANVS heeft een mooi staaltje inspectieoverstijgende samenwerking gepubliceerd in de vorm van de Staat van de Stralingsbescherming. En we blikken terug naar het symposium over publiek vertrouwen. Een onderwerp waar Hadewych van Kempen bij stilstaat in haar column in ToeZine.

We eindigen deze nieuwsbrief met een nieuwjaarsboodschap van Alida Oppers, voorzitter van de Inspectieraad. Op naar een inspirerend en vernieuwend nieuw jaar!

Toezichtfestival 2023: coming up!

Na een overweldigende en zonnige editie dit jaar organiseert de Inspectieraad ook in 2023 weer het Toezichtfestival. Dus zet dat goede idee of project maar klaar en bedenk wat je wilt delen want in juni 2023 is het weer zover. We verklappen nog niet te veel, maar mooi en inspirerend wordt het zeker.

foto van het Toezichtfestival
Beeld: Paul Voorham

Staat van de Stralingsbescherming: mooi voorbeeld van samenwerkende toezichthouders

Vandaag is de Staat van de Stralingsbescherming 2022 gepubliceerd. Voor deze publicatie hebben meerdere overheidstoezichthouders samen voor de eerste keer kritisch gekeken naar het hele systeem van de stralingsbescherming in Nederland. Het gaat om de Douane, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Militaire Gezondheidszorg, de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Staatstoezicht op de Mijnen. Het RIVM heeft bijgedragen vanuit milieumonitoring op straling en radioactiviteit. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft de publicatie als initiatiefnemer en toezichthouder geschreven.

Staat van de Stralingsbescherming: mooi voorbeeld van samenwerkende toezichthouders

foto van een tandarts die een röntgenfoto maakt

Kabinetsreactie toch niet onder de kerstboom

De planning was dat de Hoofdlijnenbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de Wet op de rijksinspecties nog voor het kerstreces naar de Tweede Kamer zou worden gestuurd. Maar dit heeft vertraging opgelopen. De Hoofdlijnenbrief met daarin ook de kabinetsreactie op de inititatiefnota van Pieter Omtzigt zal nu naar verwachting in februari worden behandeld in de Ministerraad.

Voorstel Wet op de rijksinspecties volgend jaar december naar Raad van State

foto van een hamer en twee wetsboeken

Podcast serie de Toekomst van Toezicht seizoen 4

Hoe vergroot een nieuwe inspectie het publiek vertrouwen in de overheid? In de eerste aflevering van het vierde seizoen van De Toekomst van Toezicht bespreekt Ruben Maes deze vraag met Bart Snels, inspecteur-generaal van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD).

Hoe ga je als toezichthouder om met een beladen onderwerp als nucleaire veiligheid en stralingsgevaar? En hoe zorg je voor transparantie over inspectieresultaten zonder onbedoeld onrust aan te wakkeren? Ruben Maes gaat in deze tweede aflevering van seizoen 4 in gesprek met Annemiek van Bolhuis, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, de ANVS.

Hoe houd je onafhankelijk toezicht op een van oudsher gesloten bolwerk als Defensie? En hoe creëer je de openheid die bijdraagt aan vertrouwen? Deze vragen komen aan de orde in deze derde aflevering met Inspecteur-Generaal Wim Bargerbos van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD).

Podcast serie de Toekomst van Toezicht

De toekomst van toezicht seizoen 4

15 jaar Inspectieraad: de jubileumpodcast

Waarom is het belangrijk dat de inspecties samenwerken? Waarom is de Inspectieraad opgericht? En welke uitdagingen kan de Inspectieraad de komende tijd verwachten? 

De Inspectieraad bestaat 15 jaar en dat vieren we met een speciale jubileumpodcast. Samen met een paar belangrijke spelers maken we een tijdreis van het verleden naar het heden én de toekomst! Johan de Leeuw blikt als eerste voorzitter van de Inspectieraad terug op het ontstaan van de raad. Jan van den Bos bespreekt met Daniëlla Nicolaes wat de rol van voorzitter precies inhoudt. En Alida Oppers analyseert met Francine Kiewiet de Jonge – Lulofs wat de belangrijkste uitdagingen voor het inspecties zijn op dit moment. Reis mee!

Vijftien jaar Inspectieraad

zegel met de tekst 15 jaar Inspectieraad

15 jaar Inspectieraad: een dubbelinterview

De afgelopen 15 jaar hebben zowel de Inspectieraad als het toezicht zelf zich sterk ontwikkeld. Welke stappen zijn daarin gezet en wat ligt nog in het verschiet? Kete Kervezee en Theodor Kockelkoren vertellen erover in een boeiend interview in ToeZine.

ToeZine | 15 jaar Inspectieraad: dienaar van het publieke belang

logo van ToeZine

Toezichthouders duiken de diepte in op symposium Publiek Vertrouwen

Vier sprekers die het thema ‘publiek vertrouwen’ van diverse kanten belichten. En ruim vijftig deelnemers die veel verdiepende vragen stellen, aangemoedigd door dagvoorzitter Mark Bressers van de Nederlandse Emissieautoriteit. Dat resulteerde donderdag 17 november in de Utrechtse Winkel van Sinkel in een geanimeerd symposium. “We mogen ons groot maken en onze rol pakken.”

Toezichthouders duiken de diepte in op symposium Publiek Vertrouwen

foto genomen tijdens het symposium Publiek Vertrouwen in de Winkel van Sinkel

Column: Wie kun je nog vertrouwen?

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We bouwen het namelijk moeizaam op, terwijl het in één klap teniet kan worden gedaan. De verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat het in Nederland ‘goed geregeld’ is, komt óók op het bordje van toezichthouders. ToeZine-columnnist en Inspectieraad collega Hadewych van Kempen schetst welke rol toezichthouders hierin kunnen spelen. En hoe ze die kunnen versterken.

Column van Hadewych van Kempen in ToeZine over vertrouwen

logo van ToeZine

Vraag naar LSI docenten blijft bestaan

In 2022 hebben we gelukkig al veel nieuwe docenten, acteurs en intervisoren mogen verwelkomen bij het LSI team. Ondanks deze uitbreiding blijft de vraag naar docenten bestaan. Lijkt het je leuk om je netwerk uit te breiden en je kennis en kunde in te zetten om startende inspecteurs een vliegende start te bieden? Werk jij met de Woo, AvG of ben jij een kei in het voorbereiden van je inspectie?

Kijk dan nu naar onze vacatures en reageer vandaag nog als je enthousiast wordt van wat je leest!

illustratie van een leraar met 3 leerlingen

Een nieuwjaarsgroet van de voorzitter

Ik kan in mijn rol van voorzitter van de Inspectieraad met een tevreden gevoel terugkijken op het afgelopen jaar. Ik zie het samenwerkingsverband van de inspecties steeds hechter worden met actieve leden die er voor willen gaan. Stap voor stap willen we onze toegevoegde waarde vergroten. Voor onze eigen medewerkers, maar vooral ook voor degenen waar het uiteindelijk om gaat: de burgers, ondernemers en instellingen in ons land. Onze externe oriëntatie om daar het maximale te doen, willen we versterken. Afhankelijk van de opdracht die er ligt, doen we dat samen in wisselende coalities. We weten elkaar daarvoor steeds beter te vinden.

Dit alles moet ook gaan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de overheid. Om dit met kracht en de nodige ruimte te kunnen doen, zullen we ons in 2023 moeten blijven inzetten voor een mooie uitgebalanceerde Wet op de rijksinspecties. Dat blijft dus op onze agenda staan!

Ik wil iedereen danken voor de inzet voor het mooie, waardevolle werk het afgelopen jaar! Nu is de tijd aangebroken om rust te pakken en nieuwe energie op te doen. Namens de Inspectieraad wens ik iedereen fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig nieuw jaar!

Alida Oppers, voorzitter Inspectieraad
 

foto van een kersthanger met "Happy holidays"
Beeld: Clint Patterson op Unsplash