foto van een spinnenweb
Beeld: Shannon Potter op Unsplash

Nieuwsbrief februari 2021

Deze maand een goedgevulde nieuwsbrief van de samenwerkende rijksinspecties. Met onder meer aandacht voor de reactie van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de twee brieven die de Inspectieraad vorig jaar aan hem stuurde over onafhankelijkheid en publiek vertrouwen. Daarnaast een bericht over de scan die Bureau Inspectieraad maakte van de verkiezingsprogramma's en meerdere artikelen over de activiteiten binnen het programma Innovatie Toezicht en een update over het programma Vernieuwing van Toezicht binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Linkjes naar berichten over de Brede evaluatie door BZK, de podcastserie Toekomst van Toezicht én het recente interview van Theodor Kockelkoren (SodM) in ToeZIne, maken deze nieuwsbrief compleet.

Knops reageert op brieven Inspectieraad

Demissionair staatssecretaris Knops heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de twee brieven die de Inspectieraad vorig jaar naar hem stuurde. BZK start gespekken over financiën en governance. Lees meer:

Staatssecretaris reageert op brieven Inspectieraad

Close-up van staatssecretaris Knops
Beeld: Sebastiaan ter Burg

Opvallend veel aandacht voor toezicht in verkiezingsprogramma's

De verkiezingsprogramma's hebben dit jaar opmerkelijk veel aandacht voor toezicht. Diverse partijen pleiten voor nieuwe toezichtinstanties, en bijna allemaal geven ze aan méér toezicht te willen zien. Lees meer:

Veel aandacht voor toezicht in verkiezingsprogramma’s

Close-up van rood potlood

Maatschappelijke dialoog in 2021

De Inspectieraad gaat verder met de maatschappelijke dialoog.  Waar deze vorig jaar vanwege corona meer intern was gericht, komt de nadruk nu weer meer te liggen bij het oorspronkelijke doel: het organiseren van gesprekken en debatten over toezicht. Lees meer:

Maatschappelijke dialoog in 2021

Illustratieve afbeelding van een groep mensen uit diverse beroepen en daarboven lege tekstballonnen
Beeld: Gerd Altmann via Pixabay

Met elkaar verder praten over kritische beroepssituaties

Wat doe je als je als inspecteur in een situatie komt waarin verschillende waarden botsen en handboek of protocol geen uitkomst bieden? Gesprekken hierover worden dit jaar voortgezet, maar dan digitaal en met collega’s binnen één inspectie, en niet gemengd zoals voorheen. Lees verder:

Met elkaar verder praten over kritische beroepssituaties in het toezicht

KBS

Onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht krijgt vorm

Vanuit de Nationale Wetenschapsagenda wordt in samenwerking met de Inspectieraad en het Markttoezichthoudersberaad het programma Vernieuwing van Toezicht in de steigers gezet. Van de zeventien vooraanmeldingen staan er nu zeven op een shortlist. Lees verder:

Onderzoeksprogramma Vernieuwing van Toezicht krijgt vorm

foto van dobbelstenen die het woord 'explore' spellen

Alle podcasts bij elkaar

In opdracht van de Inspectieraad zijn vorig jaar vijf afleveringen gemaakt voor de podcastserie Toekomst van Toezicht. Aflevering gemist? Ze staan nu allemaal overzichtelijk bij elkaar. Zin in een nieuwe aflevering? De serie wordt dit jaar voortgezet! Lees meer:

Alle podcasts 2020 bij elkaar

Close-up foto van een studio met mengtafel en microfoon en lichtbalk met On Air in rood verlichte letters
Beeld: Benjamin Hartwich via Pixabay

Website bundelt informatie over de Brede evaluatie

Alle informatie over de Brede evaluatie van de organisatiekaders binnen het rijk is toegankelijk via één website. Ook het rapport over de evaluatie van de Aanwijzingen inzake rijksinspecties - onderdeel van de Brede evaluatie - vindt u hier. Lees meer:

Website bundelt informatie over de Brede evaluatie

Illustratieve afbeelding van een groot trappenhuis in vogelperspectief